Edit

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound

Slate’s Washington, 1707 L St. NW, Washington, D.C., 20036.

+012346789

Tuesday Tháng Mười 26, 2021
chính sách bảo mật Cà Mau

chính sách bảo mật Cà Mau

Đội ngũ phát triển website top10camau.vn luôn tôn trọng quyền riêng tư của mỗi các nhân người dùng và luôn cố gắng bảo mật thông tư người dùng một cách an toàn nhất.

Chúng tôi khuyên người dùng nên đọc trang này trước khi chính thức sử dụng website Top 10 Cà Mau.

1. Chúng tôi sẽ thu thập những thông tin nào từ người dùng?

  • Nội dung bình luận của người dùng
  • Các phương tiện đính kèm theo bình luận của người dùng
  • Thông tin cá nhân được yêu cầu khi bình luận dưới bài viết của chúng tôi (họ tên, email, website)
  • Thông tin về đường truyền Internet (địa chỉ IP, hành động trên website,….)

2. Mục đích sử dụng các thông tin người dùng là gì? 

  • Phân tích website
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên website
  • Cải thiện website (về cả nội dung và giao diện)

3. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin người dùng như thế nào? 

  • Chúng tôi chỉ chia sẻ các thông tin người dùng thu thập trên website trong nội bộ đội ngũ phát triển website.
  • Chúng tôi sử dụng hệ thống nội bộ để chia sẻ thông tin người dùng.